Ordinær generalforsamling 2011

Inge Nissen
Indlæg: 2
Tilmeldt: ons 13. dec 2006
Geografisk sted: T

Ordinær generalforsamling 2011

Indlægaf Inge Nissen » tirs 12. apr 2011

Referat fra ordinær generalforsamling 24. marts 2011

Følgende deltog i generalforsamlingen:
Tåsingegade 12: Ditte
Tåsingegade 14: Melvin Thomsen, Torben Johansen
Tåsingegade 20: Rasmus
Tåsingegade 22: Inge Nissen(kasserer), Merete Jensen, Tage Jacobsen (bestyrelsesmedlem)
Langelandsgade 206: Kresten Damgaard (revisor), Hanne Jensen, Ørn Gunnarsson (formand)
Langelandsgade 208: Lisbeth Jensen
Langelandsgade 214: Jeppe
Langelandsgade 220: Anders Gilling
Randersvej 3-5-7-9: Alex (ejer)
Randersvej 15: Stig (ejer)
Dvs. 13 opgange ud af 27 var repræsenteret.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
3. Formanden aflægger beretning
4. Kassereren aflægger beretning
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse. Alle er på valg
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Dagsordenens pkt. 1:
Kresten Damgaard blev valgt som ordstyrer og Merete Jensen som referent. Det blev konstateret, at der var indkaldt til generalforsamlingen med varsel i henhold til vedtægterne. Indkaldelsen var udsendt til ejer/ejerforeningsformand i 2 eksemplarer, heraf 1 til ophængning i opgangen
Dagsordenens pkt. 2:
Der var ingen bemærkninger til referat fra sidste år
Dagsordenens pkt. 3:
Formanden aflagde en ganske kort beretning. Det har været et år med ganske få sager. Enkelte klager over mågerne, hvilket ligger udenfor gårdlaugets kompetence, og i øvrigt ingen problemer med snerydning eller pasningen af haven. Det er nu aftalt med gartneren (aftalen går til oktober 2011), at han passer området selvstændigt efter aftale. Tidligere har bestyrelsen hvert år gået en runde med gartneren og udpeget arbejdsopgaver. Det er ikke længere nødvendigt.
Kommentarer til beretningen:
Snerydningen fra Randersvej 3 og rundt om hjørnet er ikke god nok. En opfordring om til næste vinter at holde øje med, om der bliver ryddet ordentligt med fejemaskinen. Problemet kan måske skyldes holdende biler. I øvrigt enighed om, at resten af arealet er ryddet pænt.
En opfordring til beboerne i Tåsingegade 16-18-20 om at låse hjulene på skraldecontainerne, når de er blevet tømt. I blæsevejr vælter de!
Beretningen blev godkendt.
Dagsordenens pkt. 4:
Kassereren gennemgik regnskabet og oplyste, at der er en skrivefejl i regnskabet: Under indtægter kontingent: beløbet 2800 kr skulle være 3500 kr, som er det opkrævede beløb. Dvs der skulle stå 26 x 3500 kr = 91.000 kr.
Der har ikke været de store udgifter i år, derfor er der optjent et overskud på ca. 18.000 kr.
Kommentar til regnskabet: Alex efterlyser en udspecificeret regning fra gartneren, så man kan se hvor meget han tager for snerydning og for havearbejdet. En sådan har bestyrelsen ikke, da der er indgået aftale om en fast pris for den samlede opgave. Tidligere har der været indhentet tilbud fra andre og da viste det sig, at han var billigst.
Regnskabet blev godkendt.
Dagsordenens pkt. 5:
Der var ikke indkommet forslag.
Dagsordenens pkt. 6:
Kassereren foreslog nedsættelse af kontingentet til 3.000 kr på grund af det pæne overskud.
Vedtaget.
Kommentar: Da der de senere år har været problemer med, at der skulle sendes en del rykkere ud ved kontingentopkrævningen, foreslog Tage Jacobsen, at kassereren fremover benytter sig af muligheden for - i henhold til vedtægterne - at pålægge rykkere et gebyr på 100 kr.
Det blev vedtaget at: bliver kontingentet ikke betalt rettidigt pålægges hver rykker et gebyr på 100 kr.
Dagsordenens pkt. 7:
Ørn Gunnarsson skal flytte og ønskede derfor ikke genvalg.
Inge Nissen, Tåsingegade 22 blev genvalgt
Anders Gilling, Langelandsgade 220 og Melvin Thomsen, Tåsingegade 14, blev nyvalgt til bestyrelsen.
Tage Jacobsen er suppleant såfremt et bestyrelsesmedlem flytter.
Dagsordenens pkt. 8:
Kresten Damgaard blev genvalgt
Dagsordenens pkt. 9:
Nedgravning af affaldscontainere i fortovet. Fordele, ulemper samt prisen blev diskuteret livligt. Indtil videre er kun 3 af gårdlaugets 27 opgange tilmeldt det nye system. Kresten Damgaard havde forud for mødet indhentet yderligere information fra kommunen. Se bilag.
Alex spurgte hvordan stemningen er i forhold til Lorenzos duer. Alle tilstedeværende var positive. Områdets børn er meget glade for duerne.
Mågerne er til gengæld meget udskældte. Tåsingegade 14 arbejder på at fjerne redemulighederne i deres bygning. Nedgravede affaldscontainere vil sikkert også bedre problemet på sigt.
Lisbeth oplyste, at der er faldet tagsten ned mellem Tåsingegade 10-12 og mellem 18-20. De ligger i brandkammen og der er risiko for at flere falder ned.
Alex oplyste, at der vil blive sat stillads op ved Randersvej 5/7 pga nyt tag. Inge mindede om, at stilladsarbejderne skal gøres opmærksom på ikke at spærre for skraldemændene, så vi ikke får hentet affald. Torsdag er afhentningsdag.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.15.

Århus d. 25.03.2011

Merete Jensen Kresten Damgaard
Referent Ordstyrer


Bilag
NEDGRAVEDE CONTAINERE:
Jeg har - som I andre - modtaget tilbud om at gå over til nedgravede containere.
Jeg har i den anledning rettet henvendelse til AffaldVarme for at få afklaret forskellige spørgsmål:
1). AffaldVarme har allerede modtaget 3 tilmeldinger fra vores karre til de nedgravede containere.
2). De nedgravede containere har også en papir- og en glasfraktion.
3). Den besparelse, AffaldVarme forventer næste år ved de nedgravede containere er (formodentlig) ca. 300 kr. pr. lejlighed.
4). På længere sigt - efterhånden som færre bruger de almindelige containere - bliver indsamlingen af affald jo dyrere. Så selv om der ikke er konkrete planer om at forhøje prisen for de almindelige containere, er det helt sikkert en udvikling der vil komme.
5). Der er ingen rabat ved at vi evt. er flere (eller for den sags skyld alle), der tilmelder sig ordningen på en gang.
Der er heller ingen rabat ved at tilmelde sig fra begyndelsen.
6). Der er i øjeblikket ikke stemning i Byrådet for at tvinge folk med i ordningen med nedgravede containere, men det er sandsynligt, at man - på et eller andet tidspunkt i fremtiden, når et tilpas stort flertal har tilsluttet sig - vil gøre ordningen obligatorisk; - ikke mindst, da man relativt snart kan imødese, at det bliver billigere med nedgravede containere.
Jeg har valgt at tilslutte min ejendom ud fra:
a) Jeg sparer snerydning af den min ret lange sti ud til skraldespanden.
b) Jeg har ingen problemer med eller ansvar for overfyldninger.
c) Flyttegods og affald kommer ikke til at stå og glane ved mine containere, men ved Kommunens nedgravede containere.
d) Gården kan indrettes bedre.
e) Der vil ikke mere være lugtgener.
f) Jeg har ikke ansvaret for containerne mht. rengøring/beskadigelse.

Den nye ordning er bedre og inden længe bliver den oven i købet billigere. Jeg vil anbefale alle at få skiftet til den nye ordning.

VH
Kresten Damgaard
(repr. Langelandsgade 206 tlf. 86 54 45 88)

Tilbage til "Beretninger og referater 2010 -"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst