Ordinær generalforsamling 2012

Torben Johansen
Indlæg: 44
Tilmeldt: ons 13. dec 2006
Geografisk sted: T

Ordinær generalforsamling 2012

Indlægaf Torben Johansen » søn 15. apr 2012

Referat fra ordinær generalforsamling 6. marts 2012.

Følgende deltog i generalforsamlingen:
Tåsingegade 14: Torben Johansen, Melvin Thomsen.
Tåsingegade 22: Inge Nissen, Tage Jacobsen og Merete Jensen.
Langelandsgade 206: Hanne Jensen, Kresten Damgaard.
Langelandsgade 208: Lisbeth Jensen.
Langelandsgade 212: Jacob Kloster.
Langelandsgade 220: Hanne og Michael Bjørnskov, Mia Bekke, Anders Gilling.
Randersvej 17: Solveig Hedeager.


Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer og referent.
2) Godkendelse af sidste års referat.
3) Formanden aflægger beretning.
4) Kassereren aflægger beretning.
5) Indkomne forslag.
6) Fastsættelse af kontingent.
7) Valg af bestyrelse (alle på valg).
8) Valg af revisor.
9) Eventuelt.

Ad. 1) Valg af ordstyrer og referent:
Torben Johansen blev valgt som ordstyrer, og Kresten Damgaard som referent. Det blev konstateret, at der var indkaldt til generalforsamlingen med varsel i henhold til vedtægterne. Indkaldelsen var udsendt til ejer/ejerforeningsformand i 2 eksemplarer, heraf 1 til ophængning i opgangen.

Ad. 2) Godkendelse af sidste års referat:
Intet at bemærke.

Ad. 3) Formandens beretning:
Formanden aflagde en ganske kort beretning.
Der er blevet fældet et træ, der i faldet skadede et af terrassebordene lidt; - skaden er udbedret. Snerydning: Her havde der en enkelt gang været lidt problemer med snerydningen; men det blev rettet efter henvendelse til gartneren.
Der er almindelig tilfredshed med de nye, nedgravede containere, bortset fra at de kan være lidt i vejen. De hyppige tømninger kan også være generende, men der er nu ikke et større problem..
Mht. snerydning var der et par kommentarer: Vi har en meget, meget billig snerydning og kan ikke forvente, at der er ryddet før kl. 7.00, eller lige efter snefaldets ophør.
Formandens beretning enstemmigt godkendt.

Ad. 4) Kassererens beretning:
Der har ikke været de store uventede udgifter, og regnskabet balancerer næsten på kroner og ører.
Kassererens beretning enstemmigt godkendt.

Ad. 5): Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 6): Fastsættelse af kontingent:
Uanset vi godt kunne fortsætte med det nuværende kontingent på 3.000 kr./pr/opgang (og så tære lidt på beholdningen) blev det vedtaget at forhøje kontingentet til 3.500 kr. for at have en vis buffer såfremt der skulle komme uforudsete udgifter.

Ad. 7): Valg af bestyrelse:
Kassereren, Inge Nissen ønskede ikke genvalg, og blev takket for lang og tro tjeneste. Inge har gjort og gør et stort arbejde for Gaardlauget.
Melvin Thomsen, Mia Bekke og Kresten Damgaard valgtes til bestyrelsen.
Bestyrelsen etablerede sig umiddelbart efter generelforsamlingen således: Melvin Thomsen (formand), Mia Bekke (kasserer), Kresten Damgaard (sekretær).
Mail-adresser: melvinthomsen@hotmail.com, mialundbekke@gmail.com, kresten-damgaard@mail.tele.dk
Suppleant: Tage Jacobsen.

Ad. 8): Valg af revisor:
Torben Johansen valgt.
Suppleant: Tage Jacobsen.

Ad. 9): Eventuelt:
Lisbeth oplyste, at der stadig er løse tagsten (brandkammen) på ejendommen, Tåsingegade 20.

Der var almindelig tilfredshed med gårdens udseende og funktion.

Opmærksomheden henledes på gårdlaugets hjemmeside: www.gaardlauget.net. Alle kan gå ind på siden og læse, men hvis man vil skrive, skal man skrive til bestyrelsen.
På hjemmesiden kan man bl.a. læse vedtægter, referater mv. samt i Billedgallery se fotoserier om fællesanlæggets forandring fra 2001 til nu.

OBS: Beboerforeningen mødes hver den sidste søndag i måneden kl. 11.00 ved grill-bordet i sommerhalvåret (april-september). Arbejdsopgaverne er generel forskønnelse af fællesarealet: bl.a. at holde grillen i orden, rydde op, beskære etc og almindelig hygge. Alle er meget velkomne. Aktiviteterne aflyses ved regnvejr.
De faste deltagere er Gaardlaugets bestyrelse, Torben Johansen, Tåsingegade 14 og Inge Nissen Tåsingegade 22.

Referent: Kresten Damgaard

Ordstyrer: Torben Johansen

Tilbage til "Beretninger og referater 2010 -"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst