Ordinær generalforsamling 2013

Torben Johansen
Indlæg: 44
Tilmeldt: ons 13. dec 2006
Geografisk sted: T

Ordinær generalforsamling 2013

Indlægaf Torben Johansen » man 22. apr 2013

Referat fra ordinær generalforsamling 3. april 2013

Følgende deltog i generalforsamlingen:
Tåsingegade 14: Torben Johansen og Melvin Thomsen
Tåsingegade 18: Aage Sørensen
Langelandsgade 206: Kresten Damgaard
Langelandsgade 208: Lisbeth Jensen
Langelandsgade 212: Jacob Kloster
Langelandsgade 220: Mia Bekke

Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Godkendelse af sidste års referat
3) Formanden aflægger beretning
4) Kassereren aflægger beretning
5) Indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelse (alle på valg)
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

Ad. 1) Valg af ordstyrer og referent:
Torben Johansen blev valgt som ordstyrer, og Kresten Damgaard som referent. Det blev konstateret, at der var indkaldt til generalforsamlingen med varsel i henhold til vedtægterne. Indkaldelsen var udsendt til ejer/ejerforeningsformand i 2 eksemplarer, heraf 1 til ophængning i opgangen.
Ordstyreren kunne konstatere, at generalforsamlingen i år bliver afholdt senere end vedtægterne bestemmer (senest udgangen af marts), idet Påsken kom i vejen.
Der var dog ingen indvendinger mod afholdelsen.

Ad. 2) Godkendelse af sidste års referat:
Intet at bemærke.

Ad. 3) Formandens beretning:

Som start vil jeg, som formand, gerne sige tak for året der er gået. Vi har fået foretaget nogle få ting i det forgangne år.

Anlægsgartneren:
Vi har fået fældet mirabelletræet i gårdhaven. Vores anlægsgartner anbefalede at få det fjernet fordi det var rådnet indefra og derfor kunne risikere at vælte. Trist at måtte fælde så flot et træ; men det kunne ikke være anderledes.

Vi fik også ved denne lejlighed plantet to nye træer i haven, som vi håber havens brugere vil blive glade for, og passe godt på.

Vi har indgået en aftale med Jørgen Rasmussen (anlægsgartneren) om at han laver tilbud til os for 3 år af gangen i stedet for 1 år af gangen. Det er nemmere for ham og vi sparer lidt penge.

Borde/bænke:
Borde og bænke trængte til at blive behandlet, og de har derfor fået en renovering af vores maler så de nu gerne skulle kunne holde til vind og vejr et godt stykke tid ud i fremtiden.

Alles ansvar:
Alle der bor i karreen, har ansvar for at få Gaardlauget til at fungere, så der stadig kan se flot ud i fællessarealet. Støt op om bestyrelsen, hjælp med at holde vores omgivelser rene og pæne at se på.

April til september - beboerforeningen:
Ud over anlægsgartnerens arbejde udfører beboerforeningen et stykke arbejde for fællesskabet. Alle er velkomne til at komme ned til terrassen den sidste søndag kl. 11.00 i månederne fra april til september, for at være med til at vedligeholde haven en time eller to. Det er både hyggeligt og nyttigt.

Melvin B. Thomsen (april 2013)

Formandens beretning enstemmigt godkendt.

Ad. 4) Kassererens beretning:
Der har ikke været de store uventede udgifter, og regnskabet balancerer næsten på kroner og ører.
Kassererens beretning enstemmigt godkendt.

Ad. 5): Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 6): Fastsættelse af kontingent:
Uanset vi godt kunne fortsætte med det nuværende kontingent på 3.500 kr./pr/opgang blev det vedtaget at forhøje kontingentet til 3.700 kr. for at have en vis buffer såfremt der skulle komme uforudsete udgifter.

Ad. 7): Valg af bestyrelse:
Sidste års bestyrelse: Melvin Thomsen (formand), Mia Bekke (kasserer) og Kresten Damgaard (sekretær) var alle på valg og blev genvalgt.
Mail-adresser:
melvinthomsen@hotmail.com
mialundbekke@gmail.com
kresten-damgaard@mail.tele.dk.
Suppleant: Tage Jacobsen.

Ad. 8): Valg af revisor:
Torben Johansen genvalgt.
Suppleant: Tage Jacobsen.

Ad. 9): Eventuelt:
Der var almindelig tilfredshed med gårdens udseende og funktion.

DOG: MÅGERNES SKRIGEN FORSTYRRER:

Mange beboere er generet af mågeskrig.
Generalforsamlingen henstillede at bestyrelsen skulle prøve at få kortlagt problemet; dvs. lokalisere de forskellige redesteder.
Alle beboere bedes indsende fotos med stedangivelse af mågereder til bestyrelsen.
Hvis problemet med måger fortsætter vil bestyrelsen på næste generalforsamling foreslå at vi lejer en lift og sætter noget specielt underlag op på alle redesteder. Dette vil bevirke, at mågerne ikke vil bruge redestedet fremover.

Opmærksomheden henledes på gårdlaugets hjemmeside: http://www.gaardlauget.net. På hjemmesiden kan man bl.a. læse vedtægter, referater mv. samt i Billedgalleri se fotoserier om fællesanlæggets forandring fra 2000 til nu samt nogle ældre fotos.
Alle kan gå ind på siden og læse eller se billedgallery, men hvis man vil skrive skal man sende indlægget til bestyrelsen.

Gårdlauget har fået en facebook-side: http://www.Facebook.com/gaardlauget

OBS: Beboerforeningen mødes hver den sidste søndag i måneden kl. 11.00 ved grill-bordet i sommerhalvåret (april-september). Arbejdsopgaverne er generel forskønnelse: bl.a. at holde grillen i orden, rydde op, beskære etc. Alle er meget velkomne. Aktiviteterne aflyses ved regnvejr.
De faste deltagere er Torben Johansen, Tåsingegade 14 og Inge Nissen Tåsingegade 22. Selvom man er forhindret er man selvfølgelig meget velkommen til selv at samle affald, luge etc.

OBS: Vi vil meget gerne have en lokal kontaktperson i hver opgang.
Vær venlig at maile adresse, telefonnummer og mailadresse på en kontaktperson i din opgang til bestyrelsen.

Referat godkendt af Melvin Thomsen (formand) og Torben Johansen (ordstyrer).

Aarhus 19. april 2013

Ordstyrer: Torben Johansen

Referent: Kresten Damgaard

Tilbage til "Beretninger og referater 2010 -"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst