Ordinær generalforsamling 2014

Torben Johansen
Indlæg: 44
Tilmeldt: ons 13. dec 2006
Geografisk sted: T

Ordinær generalforsamling 2014

Indlægaf Torben Johansen » ons 23. apr 2014

Referat fra ordinær generalforsamling 8. april 2014.

Følgende deltog i generalforsamlingen:
Tåsingegade 12: Julie Dam Nielsen, Marianne Nielsen, Nanna Hougaard.
Tåsingegade 14: Torben Johansen, Melvin Thomsen, Martin Davidsen.
Tåsingegade 18: Aage Sørensen.
Langelandsgade 206: Kresten Damgaard.
Randersvej 17: Solveig Hedeager.

Dagsorden:
1). Valg af ordstyrer og referent.
2). Formanden aflægger beretning.
3). Kassereren aflægger beretning.
4). Bestyrelsen foreslår at alle opgange skal aflevere mailadresser til bestyrelsen.
5). Indkomne forslag.
6). Fastsættelse af kontingent.
7). Valg af bestyrelse.
8). Valg af revisor.
9). Eventuelt.

Ad. 1) Valg af ordstyrer og referent:
Torben Johansen blev valgt som ordstyrer, og Kresten Damgaard som referent.
Ordstyreren kunne konstatere, at generalforsamlingen i år bliver afholdt senere end vedtægterne bestemmer (senest udgangen af marts), samt at indkaldelsen var udsendt for sent.
Forsamlingen vedtog at afholde generalforsamlingen.

Ad. 2) Formandens beretning:
Formanden takkede for året, der var gået og havde i øvrigt disse bemærkninger:

Alles ansvar:
Alle der bor i Gårdlauget, har et ansvar for at få Gårdlauget og Beboerforeningen til at fungere,
så der stadig kan se flot ud i fællesarealet. Støt nu op om bestyrelsen, så det ikke kun ligger på
meget få hænder.

April til september - beboerforeningen:
Ud over anlægsgartnerens arbejde udfører beboerforeningen et stykke arbejde for fælles-
skabet. Alle er velkomne til at komme ned i fællesområdet den sidste lørdag i månederne fra april til
september, for at være med til at vedligeholde haven en time eller to. Det er både hyggeligt og
nyttigt. Læs om Beboerforeningen på www.gaardlauget.net

Formandens beretning enstemmigt godkendt.

Ad. 3) Kassererens beretning:
Der har ikke været de store uventede udgifter, og regnskabet udviser et mindre overskud, når de 3 resterende opgange har betalt for 2013 (de 2 har betalt efter generalforsamlingen).
Udgiften for forsikring er højere end sidste år, hvilket blot skyldes, at der i 2013 er betalt for 2014.

Kassererens beretning enstemmigt godkendt.Ad. 4): Indkomne forslag:
Bestyrelsen havde foreslået at alle opgange skal aflevere (mindst) to mailadresser til bestyrelsen.
1. En mailadresse på den person/det firma, som skal betale opgangens kontingent.
2. En mailadresse på en fra opgangen, som skal modtage indkaldelser til generalforsamlinger, referater og andre meddelelser fra bestyrelsen. Hvis der er tale om en ejer, som ikke bor i opgangen kan det være praktisk for opgangen også at aflevere en mailadresse på en lokal kontaktperson.
Mailadresserne sendes til: kresten-damgaard@mail.tele.dk

Under debatten gjorde bestyrelsen rede for de fordele som både bestyrelsen og opgangene ville få ved at vedtage forslaget. Der var ingen som talte imod forslaget.

Bestyrelsens forslag om mailadresser blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 5): Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 6): Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev enstemmigt godkendt.

Ad. 7): Valg af bestyrelse:
Sidste års bestyrelse: Melvin Thomsen (formand), Mia Bekke (kasserer), Kresten Damgaard (sekretær) blev genvalgt.
Mail-adresser:
melvinthomsen1@live.dk
mialundbekke@gmail.com
kresten-damgaard@mail.tele.dk

Ad. 8): Valg af revisor:
Torben Johansen genvalgt.

Ad. 9): Eventuelt:

De få opgange som stadig har egen affaldscontainer skal være opmærksomme på at der er penge at spare ved at gå med på den nye affaldsordning med de nedgravede affaldskasser.

Opmærksomheden henledes på gårdlaugets hjemmeside: www.gaardlauget.net. Alle kan gå ind på siden og læse. Hvis man vil skrive skal man sende indlægget til bestyrelsen.
På hjemmesiden kan man bl.a. læse vedtægter, referater mv. samt i Billedgallery se fotoserier om fællesanlæggets forandring fra 2001 til nu.
Gårdlauget har også fået en facebook-side: www.Facebook.com/gaardlauget

OBS: Beboerforeningen mødes den sidste lørdag i sommermånederne (april-september) kl. 11.00 på terrassen. Arbejdsopgaverne er generel forskønnelse: bl.a. at holde grillen i orden, rydde op, beskære etc. Alle er meget velkomne. Aktiviteterne aflyses ved regnvejr.
De faste deltagere er Torben Johansen, Tåsingegade 14 og Inge Nissen Tåsingegade 22, og er man forhindret er man selvfålgelig meget velkommen til selv at samle affald, luge etc.
Læs om Beboerforeningen på www.gaardlauget.com


Referat godkendt af Melvin Thomsen (formand) og Torben Johansen (ordstyrer) 23. april 2014

Ordstyrer: Torben Johansen

Referent: Kresten Damgaard

Tilbage til "Beretninger og referater 2010 -"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst