Side 1 af 1

Gaardlauget på facebook.

: ons 17. apr 2013
af Torben Johansen
Gaardlauget på facebook.

Mia Bekke har oprettet en side i facebook til Gaardlauget: www.facebook.com/groups/118396671662616/

Det er planen at udbrede kendskabet til facebooksiden. Den kan bl.a. bruges til at kommunikere med alle opgange/beboere i karreen.

Torben Johansen (april 2013)