Ordinær generalforsamling 2001.

Torben Johansen
Indlæg: 44
Tilmeldt: ons 13. dec 2006
Geografisk sted: T

Ordinær generalforsamling 2001.

Indlægaf Torben Johansen » ons 2. apr 2008

Aftale med gartner og referat af generalforsamling 2001.

Møde mellem anlægsgartner Jørgen Rasmussen og Gårdlaugets Bestyrelse.

Vi mødtes ved stianlægget tirsdag 17. oktober 2000 og gik rundt på området en lille times tid.

Der blev indgået 2 aftaler.

l. Snerydning.

Denne vinter (2000/01) holder anlægsgartneren stianlægget (stien, gårdene og porten) farbart for renovationsfolkene. Pris kr. 6.500,00 (+ moms).

2. Området indenfor stianlægget får følgende behandling.

Området udfor Tåsingegade nr 12:
Her ryddes stykket fra stien og op til plankeværket, bortset fra et stort birketræ. På højen op til og over garagerne bevares 4-5 af de store træer (birk og lærk) og hyldetræet i en beskåret udgave. Området op til garagerne ryddes og her sås græs. Fra stien og op til træplankeværket plantes en hæk ud mod gården.

Området udfor Tåsingegade nr 14:
Her ryddes stykket fra stien og op til plankeværket, bortset fra mirabelletræet, som stammes op. Der sås græs i dette stykke. Ståltrådshegnet fra stien og op til plankeværket fjernes og der plantes en hæk. Jernrøret, der bruges til at hænge tørreøj på, understøttes med en bjælke, som fastgøres til muren.

Området fra garagerne ud mod græsplænen ryddes helt, og der sås græs næsten op til cementdækslet over garagerne.

Den store græsplæne i midten:
Her bevares rutchebanen, traktordækket, bordet, bænken og grillen; mens legehus og resten af legesagerne fjernes. Rosenbusken og det lille nåletræ på plænen bevares. Hele plænen slås, og der sås græs, hvor det er påkrævet.
Der skal ikke slås græsplæne eller gøres noget ved stianlægget i år. Anlægsgartneren vil skære flis, som vil blive brugt til bunddække i mellem træerne.

Arbejdet starter om ganske få dage. Pris kr. 19.500,00 (+ moms)

Som det ses er denne aftale en modificeret udgave af det som den forrige bestyrelse kaldte "Plan 2" i sit oplæg til generalforsamlingen.


Med venlig hilsen


Gårdlaugets Bestyrelse (tirsdag 7. oktober 2000).
Formand: Rene Jensen, kasserer: Peter Olsen og sekretær: Torben Johansen.


REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2001

i gårdlauget Tåsingegade, Randersvej og Langelandsgade d. 5/4-2001:

Fremmødte:

Rene Jensen, Langelandsgade 206
Torben Johansen, Tåsingegade 14
Kresten Damgaard, Langelandsgade 206
Henrik Langkær, Tåsingegade 4
Bent Johnsen, Randersvej 9
Kurt Buus Nielsen, Tåsingegade 12
Lars Ingerslev, Tåsingegade 20
Troels Andersen, Langelandsgade 220
Irene Vonsild, Tåsingegade 18
Jan Otte, Tåsingegade 18
Peter Olsen, Tåsingegade 18

Fuldmagter: Fra Tåsingegade 22 samt Langelandsgade 218 forelå fuldmagter med godkendelse af regnskab/beretning samt tilslutning til oplæg ang. ansættelse af vicevært til snerydning/græsslåning.

DAGSORDEN:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning.
5. Indkomne forslag.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

ad. 1)
Som dirigent valgtes Jan Otte, Tåsingegade 18, som referent Kresten Damgaard, Langelandsgade 210.

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen ikke var rettidigt indkaldt, idet denne i hht. vedtægternes §6 skal afholdes inden 1. april. Da der imidlertid ikke var indkommet protester før eller under generalforsamlingen besluttedes det at afholde denne.

ad. 2)
Der var en fejl i sidste referats pkt. 8: Det blev konkluderet, at der ikke skulle pap/papir ind i gården. Med denne rettelse blev referatet godkendt.

ad. 3)
Fællesarealet er blevet ryddet for gamle træer/buske. De sidste arbejder gennemfører gartner Jørgen Rasmussen når frosten er væk.
Der bliver plantet hæk op til garagerne.
Det undersøges, hvem der skal sørge for etablering af hegn op til garagerne og hvis dette påhviler lauget sørger bestyrelsen for at dette gennemføres.
Den tiloversblevne flis er til fri afbenyttelse - det overskydende fjernes.
Beretningen enstemmigt vedtaget.

ad. 4)
Kassereren aflagde beretning; - der henvises til vedlagte kommentarer fra kassereren.
Regnskabet enstemmigt vedtaget.

ad. 5)
Bestyrelsen havde - jvnf sidste generalforsamling - undersøgt muligheden for at Gårdlauget også står for snerydning på karreens yderside. - Der henvises til omdelte oplæg.
Der var positiv stemning til forslaget, men da aktiviteten falder uden for laugets formål forudsætter en sådan aktivitet enten enighed blandt alle laugets medlemmer eller man kan forestille sig, at gartneren hæver kosten, således kun de betalende får ryddet sne. Bestyrelsen vil - især på baggrund af det meget favorable tilbud - arbejde videre med sagen herunder rette henvendelse til alle karreens opgange.

ad. 6)
Det af bestyrelsen foreslåede kontingent på 1.000 kr. for år 2001 blev enstemmigt vedtaget.

ad. 7)
Da kasserer Peter Olsen sælger sin lejlighed pr. d. 1/6 ønskede han at fratræde som kasserer. En stor tak for vel udført arbejde.
Rene Jensen og Torben Johansen accepterede genvalg og blev enstemmigt valgt.
Som ny kasserer valgtes enstemmigt Irene Vonsild.

ad. 8)
Revisor Jens Ejner Michelsen (Randersvej 7) var forhindret i at møde på
generalforsamlingen, men havde givet tilsagn om at ville fortsætte. Enstemmigt genvalgt.

ad. 9)
Der var blevet sendt yderligere materiale ud til samtlige, men dette materiale var kommet retur fra Langelandsgade 210 og 216. Alle opgange opfordres til at der opsættes en seddel nederst i opgangen med navn på kontaktpersonen/administrationsselskabet.


Referent

Kresten Damgaard

Tilbage til "Beretninger og referater 2000 - 2009"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst