Ordinær generalforsamling 2006

Torben Johansen
Indlæg: 44
Tilmeldt: ons 13. dec 2006
Geografisk sted: T

Ordinær generalforsamling 2006

Indlægaf Torben Johansen » ons 2. apr 2008

Beretning og referat.


Formandens beretning for 2005.


Vedtægterne.
Efter vedtagelsen af de nye vedtægter på sidste års generalforsamling gik det ganske hurtigt og problemfrit med at få de resterende opgange til at godkende de nye vedtægter. Vores advokat, Flemming Dahl, fik tinglyst de nye vedtægter og forsynede os med to digitale udgaver af vedtægterne. Dels en total udgave bestående af de gamle vedtægter vedhæftet de nye ændringer og dels en kort version hvor de nye ændringer var skrevet ind i en kort version af de gamle vedtægter.
De to udgaver af vedtægterne kan ses på www.gaardlauget.net under Dokumenter.
Jeg er meget tilfreds med, at det lykkedes at få lavet nye vedtægter, det betyder nemlig at vedligeholdelsen af hele fællesarealet er fremtidssikret.

Langelandsgade 212.
Langelandsgade 212 overvejer for øjeblikket at tilmelde sig som bruger af containerstien.
I givet fald skal L212 betale kr. 16.000,00 som deres andel i anlægsudgifterne og Gårdlauget skal betale anlægsudgifterne til standplads for L212s affaldscontainer.

BrugerCentret.
Århus BrugerCenter er kommet på Nettet: www.brugercentret.dk. Man kan kontakte BrugerCentret direkte fra hjemmesiden. Tilbage er så at håbe, at kontakten via hjemmesiden kommer til at fungere bedre end den noget besværlige kontakt via telefonen.

Papir/papcontainerne.
Der har, også i år, været en del vanskelligheder med at få tømningerne af papir/papcontainerne udført ordentligt. Det er vigtigt, at løgene bliver løst efter tømning af containerne. Jeg har gennem et par år prøvet at få BrugerCentret til at sikre os en bedre service; men uden helt tilfredsstillende resultat. Først da jeg to gange havde klaget til Esben Andersen, som er leder af kommunens affaldskontor, hjalp det på kvaliteten af tømningsarbejdet. Det holder heldigvis stadig nogenlunde!
Det sker stadig, at der bliver stillet pap og papir ved siden af containerne. Lad være - skraldemændene tømmer kun containerne og tager ikke mere med. Find i stedet en container, der har plads, eller vent til containerne er blevet tømte.
Kontaktperson: I modsætning til affaldscontainerne, som er tilknyttet de enkelte opgange, så er de 10 papir/papcontainere fælles. Kontaktpersonen er et medlem af Gårdlaugets bestyrelse.

Affaldscontainerne.
Et par ord om affaldscontainerne, selvom de som ovenfor nævnt er opgangenes eget ansvar.
Pas på med at overfylde opgangens affaldscontainer, man risikerer at containeren ikke bliver tømt. Har man ekstra meget affald, kan man købe sækkemærker hos BrugerCentret for kr. 16,00 pr stk. Kom affaldet i en almindelig sort affaldssæk, bind sækken forsvarligt med mærket synligt placeret og stil sækken ved siden af affaldscontaineren.
Hvis manglende tømning af containeren på grund af vintervejr, strejke eller lign. giver overskud af affald, så kom det overskydende affald i en eller flere sorte affaldssække, bind forsvarligt og stil sækken/e ved siden af affaldscontaineren.

Gårdlaugets trailerservice.
Gårdlaugets trailerservice - tilbudet om at få fjernet "restaffald" sidste weekend i månederne april, juni, august og oktober - blev brugt lidt mere end året før. Tilbudet fortsætter i 2006.

Terrassen.
Der er blevet grillet flittigt og der har været godt besøg på terrassen hele sommeren både i dag- og aftentimerne. Et par gange har der endda været opsat telte og afholdt større fester med spisning og musik. Der er heldigvis blevet ryddet fornemt op efter disse fester. Det er fint at terrassen fungerer så godt.
Terrassemøblerne har fået en omgang Gori 44, teakfarve og de er blevet rigtig pæne at se på. Jeg vil anbefale at man giver træværket en gang Gori hvert efterår. Det er en overkommelig opgave - måske noget for Beboerforeningen!? (Se nedenfor).

Vedligeholdelse af fællesarealet.
I slutningen af august fik vi vores udmærkede gartner til at give hele anlægget en større overhaling. Der blev lavet noget flisearbejde, de forskellige bede blev renset og fik et ekstra lag flis, de nye træer blev beskåret og paradisæblehækkene blev klippet.
Det er en god ide at få gartneren til at gøre fællearealet klart til vinteren.

Beboerforening.
Bestyrelsen har startet en beboerforening.
Tanken er at få involveret en (lille) kreds af beboere, som vil være med til at passe på vores fællesareal. Der er ikke tale om at gå vores gartner i bedene; men om almindelig oprydning og hjælp til bestyrelsen, hvor den har brug for en hjålpende hånd. Det kan være med containerne, med ukrudt i blomsterbedene og omkring buske og vores nye træer, pasning af terrassen og terrassemøblerne og hvad der ellers kan vise sig af opgaver på fællesarealet. Foreningen skal i øvrigt primært være en hyggeklub.
Tag et kik på hjemmesiden under "Meddelelser", "Beboerforeningen af 2006" og se mere om beboerforeningen. Vi håber, at vi får startet en god og hyggelig tradition.

Hjemmesiden.
Under forummet "Meddelelser" ligger en side om "Affaldshåndtering".
Der er kommet ny normalvedtægt for ejerforeninger. I forummet "Dokumenter" kan man finde et link til en hjemmeside, som har selve teksten og en kort gennemgang og forklaring af de nye regler. Den pågældende hjemmeside har i øvrigt en stor samling af "ejendomsjura".
Jeg har lagt en ny billedserie ind på "billedgalleriet" "En tur rundt i fællesarealet". Vi har efterhånden fået mange både kønne og veldrevne privathaver.
Der har været en del besøg på hjemmesiden; men den er endnu ikke det kontaktforum, som vi havde håbet på. Med tiden skulle vi gerne nå frem til at kontakt mellem bestyrelse og beboere og mellem beboere indbyrdes helt selvfølgeligt foregår på hjemmesiden.

Torben Johansen (29. marts 2006).Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2006.

Følgende deltog i generalforsamlingen:

Tåsingegade 14: Andreas Gotfredsen og Torben Johansen
Tåsingegade 18: Signe Koch
Tåsingegade 22: Inge Nissen
Langelandsgade 206: Kresten Damgaard og Hanne Jensen
Langelandsgade 216: Morten Hjørlund

Det vil sige i alt 7 deltagere, der repræsenterer 5 opgange.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse. Alle er på valg. Hans og Torben modtager ikke genvalg.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt


ad 1. Efter der var budt velkommen blev Andreas valgt til ordstyrer og Inge til referent. Ordstyreren konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamling med varsel i henhold til vedtægterne.

ad 2. Formanden aflagde beretning (se vedlagte). Beretningen blev godkendt. Vi drøftede Torbens oplæg til en beboerforening, som vi synes er en god ide. Vi enedes om at mødes første gang 6. maj.
Synes du også at det lyder som en god ide, og har du lyst til at være med, så mød op på terrassen LØRDAG DEN 6. MAJ KL. 10.00. Læs nærmere under punkt 8. Eventuelt - og på www.gaardlauget.net.

ad 3. Regnskabet, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

ad 4. Der var ikke indsendt forslag.

ad 5. Bestyrelsens forslag til budget blev gennemgået. Udover faste udgifter til græsslåning, snerydning, kontorhold og forsikring er der afsat et beløb på 4.000 kr. til vedligeholdelse af anlægget og et rådighedsbeløb på 10.000 kr. - som bliver videreført til næste år, hvis der ikke er brug for pengene.

Budgettet blev godkendt. Det betyder, at kontingent til gårdlauget inklusive snerydning af fortove bliver:
kr. 2.350,00 pr. opgang.

ad 6. Torben og Hans ønskede ikke at fortsætte - tak for indsatsen, specielt til Torben, der har ydet et stort arbejde i forbindelse med renovering af hele fællesarealet - og i forbindelse med ændring af vedtægter. Inge Nissen var villig til genvalg desuden accepterede Andreas Gotfredsen og Signe Koch at indtræde i bestyrelsen, der kommer til at se sådan ud:

Andreas Gotfredsen, formand
Inge Nissen, kasserer
Signe Koch, bestyrelsesmedlem

ad. 7 Kresten Damgaard påtog sig hvervet som revisor.

ad 8 Eventuelt. Vi var enige om at danne en beboerforening - en slags gårdlaugets venner - med dette formål:

Der er ikke tale om at gå vores udmærkede gartner i bedene. Men om almindelig oprydning og hjælp til bestyrelsen, hvis den måtte have brug for en hjælpende hånd. Det kan være: at hjælpe med containerne specielt om vinteren, at holde ukrudt væk fra blomsterbede, buske og vores nye små træer, at holde terrassen og terrassemøblerne i orden og hvad der ellers måtte vise sig af opgaver/projekter.

Ud over bestyrelsen er der allerede følgende medlemmer:
Hanne Jensen, Langelandsgade 206
Morten Hjørlund, Langelandsgade 216,
Torben Johansen, Tåsingegade 14 samt
Anders Holst Andersen, gårdlaugets - og Torbens - gode ven, der ikke bor i karreen. Anders har venligt stiller trailer til rådighed for bortkørsel af "restaffald" og hjulpet med mange ting såsom opsætning af hegn ved garagerne, lægning af blomsterløg og fremstilling af terrassemøbler, grillkummer og meget andet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30.

Referent: Inge Nissen

Dirigent: Andreas Gotfredsen

Århus 3. april 2006

Tilbage til "Beretninger og referater 2000 - 2009"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst