Ordinær generalforsamling 2007

Torben Johansen
Indlæg: 44
Tilmeldt: ons 13. dec 2006
Geografisk sted: T

Ordinær generalforsamling 2007

Indlægaf Torben Johansen » ons 2. apr 2008

Beretning og referat.


Formandens beretning for 2006.

Langelandsgade 212.
2006 var året hvor Gårdlauget blev fuldtalligt, endelig besluttede Langelandsgade 212 som den sidste opgang at tilslutte sig Gårdlauget som fuldgyldig medlem. Anlægsgartneren lavede containerplads til opgangen.

Papir/papcontainerne.
Der har, også i år, været en del vanskelligheder med at få tømningerne af papir/papcontainerne udført ordentligt. Det er vigtigt, at hjulene bliver låst efter tømning af containerne. Det sker stadig, at der bliver stillet pap og papir ved siden af containerne. Det kan ikke betale sig, skraldemændene tømmer kun containerne og tager ikke mere med. Beboerne i Gårdlauget skal i stedet finde en anden container, der har plads eller vente til containerne er blevet tømt.
Kontaktperson: I modsætning til affaldscontainerne, som er tilknyttet de enkelte opgange, så er alle papir/papcontainere fælles. Kontaktpersonen er et medlem af Gårdlaugets bestyrelse.

Affaldscontainerne.
Et par ord om affaldscontainerne, selvom de som ovenfor nævnt er opgangenes eget ansvar.
Pas på med at overfylde opgangens affaldscontainer, man risikerer at containeren ikke bliver tømt. Har man ekstra meget affald, kan man købe sækkemærker hos Brugercentret for kr. 16,00 pr. stk. Kom affaldet i en almindelig sort affaldssæk, bind sækken forsvarligt med mærket synligt placeret og stil sækken ved siden af affaldscontaineren.
Hvis manglende tømning af containeren på grund af vintervejr, strejke eller lign. giver overskud af affald, så kom det overskydende affald i en eller flere sorte affaldssække, bind forsvarligt og stil sækken(e) ved siden af affaldscontaineren.

Gårdlaugets trailerservice.
Gårdlaugets trailerservice. Tilbudet om at få fjernet restaffald gælder stadig i 2007, det sker sidste weekend i månederne april, juni, august og oktober. Tak til Torben og Anders.

Terrassen.
Der er blevet grillet flittigt og der har været godt besøg på terrassen hele sommeren både i dag- og aftentimerne. Der er heldigvis blevet ryddet fint op efter disse fester. Det er fint at terrassen fungerer så godt.
Dog er der kommet nogle få klager over larm fra festerne. Gårdlauget ser det ikke som noget stort problem og vil ikke umiddelbart blande sig. Bestyrelsen regner med at personer som har indvendinger, vil møde op til generalforsamlingen og give gode råd til eventuelle løsninger af deres problem.

Vedligeholdelse af fællesarealet.
I september foregik den årlige vedligeholdelse af fællesarealet. Vores anlægsgartner Jørgen Rasmussen ordnede bl.a. nogle sten der var gået løse, studsede hække og buske, og plantede hvor der var behov.
Der har været problemer med at en eller flere biler har kørt op i bedet udfor Tåsingegade 14, hvor hækken står, så flisen er blevet blandet med jord og derved er blevet meget smattet. Torben ringede til Anlægsgartneren, som nu har lagt to store sten. Senere fik bestyrelsen et opkald fra en beboer, som havde påkørt en af stenene. Han mente at det var Gårdlaugets skyld, da de lå for tæt på vejen. Bestyrelsen sagde at han skulle kontakte Anlægsgartneren og har ikke hørt mere til sagen.

Hjemmesiden.
Som nogle af jer måske ved, har vores hjemmeside været udsat for hacking. De to første gange var det ikke så slemt. Martin, vores IT-mand fik dem hurtigt op at køre igen. Tredje gang var straks værre, der var sort skærm på hjemmesiden og den stod ikke til at redde. Martin geninstallerede den og bestyrelsen uploadede de relevante ting til hjemmesiden igen. Heldigvis var billederne der er linket til på hjemmesiden ikke forsvundet, det kunne ellers have givet en del mere bøvl.
På Gårdlaugets nye hjemmeside ser bestyrelsen at brugerne melder sig til med fulde navn og adresse ellers vil brugeren blive slettet, simpelthen af sikkerhedsmæssige årsager.

Beboerforeningen.
Beboerforeningen kører fint lyder det til fra bl.a. Torben, beboerforeningens stifter. De har mødtes en del gange i sommerens løb og gjort et fint stykke arbejde i Gårdlauget. Tak til beboerforeningen.

Andreas Gotfredsen d. 20 marts 2007


Referat af ordinær generalforsamling 28. marts 2007.


Følgende deltog i generalforsamlingen:

Tåsingegade 14: Andreas Gotfredsen og Torben Johansen
Tåsingegade 22: Inge Nissen
Langelandsgade 206: Hanne Jensen
Langelandsgade 208: Lisbeth Jensen

I alt 5 deltagere, d.v.s. i alt var 4 opgange ud af 27 reprsenteret
- og ingen deltagere fra Randersvej.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse. Alle er på valg. Andreas modtager ikke genvalg
7. Valg af revisor
8. Eventuelt


ad 1. Efter der var budt velkommen blev Lisbeth valgt til ordstyrer og Inge til referent. Det blev konstateret, at der var indkaldt til generalforsamling med varsel i henhold til vedtægterne. Indkaldelsen var udsendt til ejer/ejerforeningsformand i 2 eksemplarer, heraf 1 eksemplar til ophængning i opgangen - det sker vist desværre ikke mange steder.

ad 2. Formanden aflagde beretning (se vedlagte). Vi drøftede problemerne omkring tømning af aviscontainere. På trods af mange klager til Brugercentret gik der 5 uger uden tømning. Torben tog til sidst kontakt til firmaet Marius Pedersen, der står for tømningen. Inden da havde Torben og Anders kørt et større læs væk, inden aviserne blæste ud over hele området. Vi håber det vil fungere bedre fremover. Torben understregede, at alle henvendelser til Brugercentret om aviscontainerne skal foretages af Gårdlaugets bestyrelse. Hjemmesiden fungerer igen, men desværre er der ingen beboere eller ejere i området, der har tilmeldt sig.
Beretningen blev godkendt.

ad 3. Regnskabet, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

ad 4. Der var ikke indsendt forslag.

ad 5. Bestyrelsens forslag til budget blev gennemgået. Tallene er justeret i forhold til sidste år og der er igen afsat penge til ekstra vedligeholdelse af fællesarealet og et rådighedsbeløb, der vil blive overført til næste år, hvis der ikke er brug for pengene.

Budgettet blev godkendt. Det betyder, at kontingent til gårdlauget for 2007 bliver 2.500 kr. pr opgang.ad 6. Andreas ønskede ikke at fortsætte, da han ikke regner med at blive boende i området i hele 2007. Signe og Inge var villig til at fortsætte. Ingen af de øvrige ønskede at indgå i bestyrelsen, der i henhold til vedtægterne skal bestå af 3 medlemmer. Vi drøftede om vi skulle indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at løse problemet, men det endte med at Torben påtog sig at være med i bestyrelsen for et år.

ad 7. Kresten Damgaard blev genvalgt som revisor

ad 8. Eventuelt. Beboerforeningen fortsætter. I 2006 var vi en lille trofast skare, der mødtes den sidste lørdag i måneden i sommersæsonen. Vi lugede og klippede og rev og fejede og sluttede af en vand eller øl. Det ville være dejligt med lidt flere deltagere. Første gang i år bliver

lørdag den 28. april kl. 10.00.

Vi talte lidt om de hunde, der bliver luftet på græsplænen. Vi går ud fra at hundeejerne sørger for at fjerne hundenes efterladenskaber og for at hundene ikke løber ind i gårde eller de små haver.
ne
Det er dejligt at se, at terrassen bliver brugt og at der bliver ryddet pænt op bagefter - men tænk lige over at larm sent på aftenen/om natten kan genere dem, der bor tættest på.

Ordningen med trailerkørsel fortsætter i 2007. Sidste weekend i april, juni, august og oktober.

Tak til Andreas for et års bestyrelsesarbejde.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30.

Århus 30. marts 2007


Referent: Inge Nissen

Ordstyrer: Lisbeth Jensen

Tilbage til "Beretninger og referater 2000 - 2009"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst