Ordinær generalforsamling 2008

Torben Johansen
Indlæg: 44
Tilmeldt: ons 13. dec 2006
Geografisk sted: T

Ordinær generalforsamling 2008

Indlægaf Torben Johansen » ons 2. apr 2008

Beretning og referat.

Formandens beretning 2007.

Trekanten.
Der har konstant været bilister, som ikke kunne holde sig på vejen; men skulle ind at køre i hækken. Vi fik vores anlægsgartner til at placere to store kampesten i rundingen op mod porten. De har været effektive og for øvrigt er de ganske pæne.
De noget mindre kantsten, som vi havde anbragt i rundingen var altså ikke tilstrækkelig beskyttelse. Vi flyttede disse sten om til containerstien ved afsatsen Tåsingegade/Randersvej. Her giver stenene udmærket beskyttelse af bedet mod skraldemændenes noget voldsomme kørsel.
Hækken ud for hjørnet ved Tåsingegade 18 har også været påkørt et par gange. Vi har fået anbragt en kampesten på hjørnet.

Affaldskørsel.
De første 5-6 måneder af 2007 var der konstant vrøvl med tømning af containerne. Flere gange fik vi slet ikke tømt papir/papcontainerne og gentagne gange var der forsinkelser på tømningen af affaldscontainerne. Nogle gange uden besked om årsagerne nogle gange med besked om at adgangen til porten var blokeret.
Efter en række henvendelser uden resultat henvendte jeg mig til kommunen for at få problemerne løst. Efter et møde 1/7 med Jan Walther fra Kommunens Kontor for Affald og Varme er det nu helt klart fastslået at problemer med adgang ad stikvejene op til porten skal løses af Kommunen (Kontoret for Affald og Varme) og vognmandsfirmaet, Marius Pedersen. Sådanne problemer har intet med os (Gårdlauget) at gøre. Siden har der været dejlig ro om tømningerne.
Vigtigt: Hvis der ikke bliver tømt på den fastsatte dag, skal man kontakte Brugercentret dagen efter og bede om en forklaring. Hvis man før en forklaring om, at der ikke var adgang til porten, skal man henvise til det, som blev fastslået ved mit møde. Det er en sag som vognmandsfirmaet må klare med kommunen.

Affaldshåndtering.
affaldscontainerne. Hver opgang har sin egen affaldscontainer. Et par gode råd: Lad være med at fylde for meget i containeren og husk at containeren er kun til husholdningsaffald. Hvis man ikke følger rådene risikerer man at skraldemændene lader containeren stå. Alt husholdningsafald skal kommes i poser, som lukkes omhyggeligt for at undgå at vi får besøg af måger og rotter!
Sækkemærker. Brug ordningen med sækkemærker, hvis der ikke er plads til affaldet.
Pap/papircontainerne er fælles for alle opgange. Intet pap eller papir udenfor containerne!!
Gaardlaugets hjemmeside har en nyttig orientering om Affaldshåndtering.

Efterårsarbejde 2007.
Her er hvad vi fik lavet/repareret efter aftale med Jørgen Rasmussen.
Fællesarealet.
To løse sten på rampen ned til T 14 og en løs sten ud for R 17.
Containerstien ved Randersvej renses for bevoksning fra haverne.
Paradisæblehækken klippes, kanten afstikkes, bedet renses og fyldes med flis.
Bedet over garagerne: Kanten afstikkes, bedet renses og fyldes med flis. Rosevildskud fjernes.
De to bede ved T 4 renses og trimmes.
De nye træer beskæres.
Det stedsegrønne træ i hjørnet af plænen forsynes med en passende plante/blomst.
Trekanten.
Hækken klippes, kanten afstikkes, bedet renses og fyldes med flis.
Yderste busk ved T 18 fjernes og erstattes af en sten. Samme størrelse, som de to sten vi har ud for porten.

Alt blev lavet meget fornemt. Det var en stor omgang, som kostede en del penge. Vi vil dog anbefale, at man også fremover ofrer hvad det koster at få vores omgivelser til at fremstå så flotte og velholdte som muligt.

Hjemmesiden.
Her kan man finde en del gode informationer. Se f. eks. retningslinierne for affaldshåndtering, standardvedtægter for ejerforeninger, Gaardlaugets beretninger og referater fra de sidste 7-8 år. Tag også et kik på billederne i billedgalleriet.

Beboerforeningen.
Foreningen fungerer godt og laver et udmærket stykke arbejde - når vi selv skal sige det.
Opfordring til alle karreens beboere: Mød op på fællesområdet sidste lørdag kl. 10. i månederne april til september. Det er både hyggeligt og nyttigt.

Torben Johansen (31. marts 2008)


Referat af ordinær generalforsamling 31. marts 2008.

Følgende deltog i generalforsamlingen:

Randersvej 17: Solveig Hedeager og Poul Erik Hansen
Tåsingegade 14: Kirsten Pedersen og Torben Johansen
Tåsingegade 22: Inge Nissen
Langelandsgade 206: Hanne Jensen og Sverrir ørn Gunnarsson
Langelandsgade 208: Lisbeth Jensen

I alt 8 deltagere, d.v.s. i alt var 5 opgange ud af 27 repræsenteret.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse. Alle er på valg. Torben og Signe modtager ikke genvalg.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt


ad 1. Efter der var budt velkommen blev Sverrir valgt til ordstyrer og Inge til referent. Det blev konstateret, at der var indkaldt til generalforsamling med varsel i henhold til vedtægterne. Indkaldelsen var udsendt til ejer/ejerforeningsformand i 2 eksemplarer, heraf 1 eksemplar til ophængning i opgangen - det sker vist desværre langt fra alle steder.

ad 2. Formanden aflagde beretning (se vedlagte).
Beretningen blev godkendt.

ad 3. Regnskabet, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev gennemgået. Anlægsgartnerens efterårsarbejde var lidt mere omfattende end de sidste år og blev tilsvarende dyrere. Resultatet blev godt.

ad 4. Der var ikke indsendt forslag.

ad 5. Bestyrelsens forslag til budget blev gennemgået. Tallene er justeret i forhold til sidste år og der er afsat penge til vedligeholdelse af fællesarealet og et rådighedsbeløb, der vil blive overført til næste år, hvis der ikke er brug for pengene.

Budgettet blev godkendt. Det betyder, at kontingent til Gårdlauget for 2008 bliver 2.800 kr. pr opgang.

ad 6. Torben og Signe ønskede ikke at fortsætte. Inge var villig til at fortsætte, men kun som kasserer. Det lykkedes at få 2 andre til at sige ja til at indgå i bestyrelsen: Kirsten Pedersen fra Tåsingegade 14 påtog sig hvervet som formand og Sverrir Ørn Gunnarsson fra Langelandsgade 206 blev bestyrelsesmedlem.

ad 7. Kresten Damgaard, Langelandsgade 206, blev genvalgt som revisor


ad 8. Eventuelt.

Beboerforeningen fortsætter - vi mødes første gang den sidste lørdag i april kl. 10.00 alle er velkomne.

Tak til Torben og Signe for bestyrelsesarbejdet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00Referent: Inge Nissen
Ordstyrer: Sverrir Ørn Gunnarsson

Århus 2. april 2008

Tilbage til "Beretninger og referater 2000 - 2009"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst